Welkom bij

WW Houtland

“ Een zorgzame samenleving daar kies ik voor "

Je hoeft voor elkaar geen lofzang te zingen, toon maar je goedheid in heel kleine dingen.
Je hoeft elkaar niet te winnen met vele geschenken, probeer nu en dan eens in hun voordeel te denken.
Je hoeft elkaar niet steeds te beschermen, maar probeer je toch over de zwakken te ontfermen.
Je hoeft voor elkaar niet werkelijk te sterven, als je leeft voor elkaar maak je zeker geen scherven.
Je hoeft voor elkaar niet door het vuur te gaan, als je elkaar maar niet in de  kou laat staan.